Patara

Patara

Patara Kahve
Mat
Porselen
DY44PT0011

Kalınlık cm Kutu İçi Adet Kutu Box M2 Palet M2 Palet (kg)
0,8 8 1,62 84,24 1500
Paylaş

,